Фирма “ДК-21” ООД - Стара Загора, е регистрирана с основен предмет на дейност строителство на жилищни, обществени и производствени сгради; проектиране, ремонтно-възстановителни работи, реконструкции.

“ДК-21” ООД е 100% частна собственост на двама съдружници, като се управлява от двамата съдружници  инж. Панка Николова Калоянова и Велчо Янулов Велев. Собствениците са с повече от 20 години строителна и проектантска практика в жилищното и промишленото строителство и реконструкцията на големи обекти на културно-битовото и общественото строителство. 

Фирмата извършва цялостно проектиране на ново строителство, реконструкция, ремонти и преустройства. 

На всички обекти, на които работи фирма “ДК-21” ООД  - Стара Загора, изпълнява АС, ВиК, ОВ, ЕЛ инсталации, довършителни работи с наши специалисти и осъществява пълен затворен цикъл на строителния процес.

Фирмата има опит в изпълнението на сгради с едроплощен кофраж, монолитно и сглобяемо строителство.

“ДК-21” ООД е член на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ и е вписана в Централния професионален регистър на строителите към КСБ и има възможности за изпълнение на обекти на територията на цялата страна.

Фирмата има специфични възможности в ремонта и възстановяването на стари жилищни и вилни сгради, стари селски къщи.

Всичко това, съчетано с организационен опит, гарантира точност и сигурност в изпълнение на договорните взаимоотношения  с клиентите.

Лица, представляващи фирмата:

инж. Панка Николова Калоянова
GSM 0889 430987

инж. Велчо Янулов Велев, GSM 0888 303054

Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически персонал с голям професионален опит в проектирането и строителството и при необходимост ангажира за дейността си висококвалифицирани специалисти за всички етапи на строителния процес.

Фирмата има изградени и утвърдени екипи: зидари, кофражисти, мазачи, елспециалисти, ВиК специалисти, ОВ специалисти, заварчици, тенекеджии, монтажници, бояджии, облицовчици, дърводелец, стъклар. Всички работници, за които се изискват квалификационни групи, са с издаден документ от лицензирани за тази дейност фирми. Заварчиците притежават заверени свидетелства за правоспособност.

 

 

 

 

Адрес за кореспонденция:
Стара Загора 6010, П.К. 1124
бул. "Цар Симеон Велики" 1, ет.3
 телефон/факс  042/ 603 413
e-mail: dk21_sz@abv.bg

 

Фирма “ДК-21” ООД разполага със:

  • база за метални конструкции и голям опит в заготовката и изграждането на метални халета, селскостопански  складове, бази за производство и монтаж на метални изделия и конструкции

  • дърводелска работилница и собствени складове за инвентар и материали

  • собствен транспорт за доставка на необходимите материали и извозване на работници, фургони и др.

  • нова и модерна малка механизация

  • административен етаж на адреса на управлението на фирмата

В своята дейност 
фирмата използва съвременни програмни продукти:

  • Програмни продукти за отчитане и оферти в строителството  на фирма “Маркис” ООД и “Билдинг менажер”

  • Програмен продукт за отчитане на счетоводство, личен състав, заплати и осигуровки

  • Програмен продукт “Архикат” за архитектурно проектиране

  • Лицензиран софтуерен продукт TAUER – изчисление, оразмеряване и изчертаване на част “Строителни конструкции”

     

По-значими и крупни обекти в България, 
в които фирмата е главен изпълнител през последните години:

 

» Фирма “ДК-21” ООД е в консорциум с още 4 строителни фирми  от Стара Загора и участва 
        в цялостното възстановяване на ОПЕРАТА  в Стара Загора. Обемът на строително-монтажните работи
        е 6 000 000 лв.


» Жилищно строителство – предприемачество и чрез възлагане.


» “ДК-21” ООД е завършило  обекти на НЕК ЕАД в комплексите ТЕЦ “Марица-изток 2” и 
        ТЕЦ “Марица-изток 3”
- от основи до завършване с луксозно строителство, гранитогреси, 
        алуминиева дограма, окачени тавани на стойност 350 хил.евро.


» Верига магазини и супермаркети за хранителни стоки на “Самара-98” АД и “Пламена МГ” ООД
        Стара Загора, с луксозно строителство, гранитогреси, алуминиева дограма, окачени тавани на стойност 
        над 350 хил. евро.


» Множество ремонтни работи на жилищни и производствени сгради с луксозно изпълнение.


» Газостанция  с двуетажна сграда - офис, и магазини в Стара Загора на инвеститора “Тракия газ” ЕООД  
        на стойност 75 хил. евро.


» Жилищни сгради с обекти за стопански цели и гаражи към същите.


» Хидроизолации на складове на ТЕЦ-3, НЕК и “Мелинвест” холдинг - Сливен, и др.


» Шивашки цех в град Чирпан


» Склад за лекарствени продукти в Стара Загора на фирма "Хигия" АД.


» Четири броя банкови офиси на Първа инвестиционна банка в Стара Загора и един в Раднево.


» Шест етажна жилищна сграда с аптека и лекарски кабинет в гр.София.